Fáilte go dtí an láithreán gréasáin le haghaidh Thionól na Saoránach

Feidhmiú an daonlathais phléghrúpa is ea an Tionól Saoránach, a chuireann an saoránach i gcroílár ceisteanna tábhachtacha dlí agus beartas atá roimh phobal na hÉireann sa lá inniu. Le cuidiú sainchomhairle neamhchlaonta, fhíorasach, breithneoidh an 100 ball saoránaigh na hábhair thuas/thíos, agus aon cheisteanna eile a d'fhéadfaí a tharchur chucu.  Beidh a gconclúidí ina mbonn do thuairiscí agus do mholtaí a chuirfear faoi bhráid Thithe an Oireachtais agus déanfaidh ár n-ionadaithe tofa tuilleadh díospóireachta orthu.  

Aighneachtaí

Fuarthas líon mór aighneachtaí ó dhaoine den phobal, daoine acadúla, cleachtóirí, grúpaí abhcóideachta/leasmhara agus ó eagraíochtaí ionadaíochta eile maidir leis na cúig ábhar a bhí á mbreithniú ag an Tionól. Is féidir na haighneachtaí sin a léamh ar líne.

Scannán

Rinneadh imeachtaí poiblí an Tionóil ag gach cruinniú deireadh seachtaine a shruthú beo.  Tá an píosa scannánaíochta le fáil ar ár gcainéal Youtube agus is féidir féachaint siar air.