Fáilte go dtí an láithreán gréasáin le haghaidh Thionól na Saoránach

Feidhmiú an daonlathais phléghrúpa is ea an Tionól Saoránach, a chuireann an saoránach i gcroílár ceisteanna tábhachtacha dlí agus beartas atá roimh phobal na hÉireann sa lá inniu. Le cuidiú sainchomhairle neamhchlaonta, fhíorasach, breithneoidh an 100 ball saoránaigh na hábhair thuas/thíos, agus aon cheisteanna eile a d'fhéadfaí a tharchur chucu.  Beidh a gconclúidí ina mbonn do thuairiscí agus do mholtaí a chuirfear faoi bhráid Thithe an Oireachtais agus déanfaidh ár n-ionadaithe tofa tuilleadh díospóireachta orthu.  

Aighneachtaí

Tá an próiseas aighneachtaí i ndáil leis an conas is féidir leis an Stát a chinntiú go mbeidh Éire ina ceannródaí maidir le dul i ngleic leis an athrúaeráide anois dúnta.

Beoshruthú

Déanfar cruinnithe an Tionóil a shruthú beo anseo. Is ar an 30 Meán Fómhair -1 Deireadh Fómhair 2017 a bheidh an chéad chruinniú eile.