Fáilte go dtí an láithreán gréasáin le haghaidh Thionól na Saoránach

Feidhmiú an daonlathais phléghrúpa is ea an Tionól Saoránach, a chuireann an saoránach i gcroílár ceisteanna tábhachtacha dlí agus beartas atá roimh phobal na hÉireann sa lá inniu. Le cuidiú sainchomhairle neamhchlaonta, fhíorasach, breithneoidh an 100 ball saoránaigh na hábhair thuas/thíos, agus aon cheisteanna eile a d'fhéadfaí a tharchur chucu.  Beidh a gconclúidí ina mbonn do thuairiscí agus do mholtaí a chuirfear faoi bhráid Thithe an Oireachtais agus déanfaidh ár n-ionadaithe tofa tuilleadh díospóireachta orthu.  

Aighneachtaí

Tá an próiseas aighneachtaí maidir leis an gcaoi ina reifreann á reáchtáil anois oscailte.

Beoshruthú

Déanfar cruinnithe an Tionóil a shruthlíniú beo anseo. Beidh an chéad chruinniú eile ar an 13-14 Eanáir.