Fáilte go dtí an láithreán gréasáin le haghaidh Thionól na Saoránach

Feidhmiú an daonlathais phléghrúpa is ea an Tionól Saoránach, a chuireann an saoránach i gcroílár ceisteanna tábhachtacha dlí agus beartas atá roimh phobal na hÉireann sa lá inniu. Le cuidiú sainchomhairle neamhchlaonta, fhíorasach, breithneoidh an 100 ball saoránaigh na hábhair thuas/thíos, agus aon cheisteanna eile a d'fhéadfaí a tharchur chucu.  Beidh a gconclúidí ina mbonn do thuairiscí agus do mholtaí a chuirfear faoi bhráid Thithe an Oireachtais agus déanfaidh ár n-ionadaithe tofa tuilleadh díospóireachta orthu.  

Aighneachtaí

Fáilteoidh an Tionól Saoránach roimh aighneachtaí ar an tríú ábhar atá le breithniú ag an Tionól - Mar a fhéadfaidh an Stát tír cheannródaíoch a dhéanamh d'Éirinn maidir le dul i ngleic le hathrú aeráide

Beoshruthú

Déanfar cruinnithe an Tionóil a shruthú beo anseo. Is ar an 8-9 Iúil 2017 a bheidh an chéad chruinniú eile.