Skip to main content Skip to main menu

Fáilte go dtí an láithreán gréasáin le haghaidh Thionól na Saoránach

Cleachtadh ar an daonlathas breithniúcháin a bhí sa Tionól Saoránach, rud a chuireann an saoránach i gcroílár ceisteanna tábhachtacha dlí agus beartas atá roimh phobal na hÉireann. Bhreithnigh na céad Ball na hábhair thíos agus sainchomhairle, comhairle neamhchlaonta, agus comhairle fíorasach mar chuidiú acu. Baineadh úsáid as a gcuid conclúidí mar bhun taca do thuarascálacha agus do mholtaí a cuireadh faoi bhráid Thithe an Oireachtais lena bplé tuilleadh ag Ionadaithe Tofa.

Next Meeting

test

The first meeting will be live streamed on the 25th January 2020