Skip to main content Skip to main menu

Soláthar & Costais

Faoi rialacháin soláthair, eisíodh Iarratais ar Thairiscintí (RFTanna) i leith soláthraithe seirbhíse a roghnú le haghaidh riachtanais difriúla a bhaineann le bunú agus le feidhmiú leanúnach an Tionóil araon.  Sa chás gur bhain sé le hábhar, foilsíodh tairiscintí ar láithreán gréasáin soláthair an Rialtais, eTenders.

Fógraíodh na hiarratais seo a leanas ar thairiscintí ar an láithreán gréasáin eTenders:

  1. Sampla ionadaíoch de 99 duine den phobal agus ionadaithe a chur ar fáil
  2. Riachtanais Comhdhála Óstáin
  3. Scannánú / Craoladh Beo / Sruthú an Tionóil Saoránach agus seirbhísí leantacha eile a bhaineann leis
  4. Seirbhísí Éascaíochta agus Breacadh Nótaí do Thionól na Saoránach
  5. Seirbhísí Idirghabhála Meán do Thionól na Saoránach
  6. Soláthar Seirbhísí Gaeilge do Chruinnithe Thionól na Saoránach

Conarthaí a Bronnadh:

Fógraíodh iarratas chun sampla ionadaíoch de 99 ball den phobal agus ionadaithe a chur ar fáil ar eTenders ar 9 Lúnasa 2020. Ina dhiaidh seo, ceapadh Amárach Research ar 11 Samhain le nós imeachta idirbheartaíochta.

Roghnaíodh an Grand Hotel, Mullach Íde, mar ionad do chruinnithe an Tionóil.

Roghnaíodh Pi Communications le scannánú/craoltóireacht bheo agus sruthú a dhéanamh ar chruinnithe an Tionóil. 

Roghnaíodh Q4PR le seirbhísí idirghabhála meán a chur ar fáil don Tionól.

Roghnaíodh Roomaxx Ltd chun seirbhísí éascaithe agus breactha nótaí a chur ar fáil don Tionól.

Roghnaíodh Beatrice.ie Translation & Tour Guiding Services le seirbhísí aistriúcháin a chur ar fáil don Tionól.