Skip to main content Skip to main menu

Teagmháil

Ceisteanna ginearálta

Má bhíonn ceisteanna agat, déan teagmháil leis an Rúnaíocht ag:

R-phost: info@citizensassembly.ie

Teileafón: 01 619 4110

Post: An Tionól Saoránach, 16 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1, D01 A2W2

I gcás ceisteanna ó na meáin, déan teagmháil le:

Páraic Gallagher

R-phost: paraic@q4pr.ie

Teileafón: 01 475 1444

Guthán Póca: 086 774 9300