Skip to main content Skip to main menu

An Coinbhinsiún ar an mBunreacht

Leanann an Tionól Saoránach an tsamhail a úsáideadh i gcomhair an Choinbhinsiúin ar an mBunreacht. Is eintitis go hiomlán ar leithligh ó chéile iad an Tionól Saoranach agus an Coinbhinsiún ar an mBunreacht.

Ceadaíodh bunú an Choinbhinsiúin ar an mBunreacht le Rún ó dhá Theach an Oireachtais i mí Iúil 2012. Ba iad comhaltaí an Choinbhinsiúin 66 shaoránach a roghnaíodh go randamach, 33 pholaiteoir de chuid dhá Theach an Oireachtais agus de chuid Thionól Thuaisceart Éireann agus cathaoirleach neamhspleách.

Leagadh amach sa Rún ocht n-ábhar shonracha ar iarradh ar an gCoinbhinsiún iad a bhreithniú agus tuairisciú a dhéanamh orthu don Oireachtas.  Scrúdaigh an Coinbhinsiún dhá ní eile leis a roghnaigh sé dó féin.

Thug an Rialtas roimhe seo freagra sa Dáil ar gach ceann de naoi dTuarascáil an Choinbhinsiúin, mar a leanas:

  • ar an gCéad Tuarascáil, i dtaobh an Aois Vótála agus Téarma an Uachtaráin a Laghdú, an 18 Iúil 2013,
  • ar an Dara Tuarascáil, i dtaobh Ról na mBan agus na Mná sa Pholaitíocht, an 10 Deireadh Fómhair 2013,
  • ar an Tríú Tuarascáil, i dtaobh an Phósta Comhghnéis, an 17 Nollaig 2013,
  • ar an gCeathrú Tuarascáil, i dtaobh an Athchóirithe Toghchán, an 18 Nollaig 2014,
  • ar an Séú Tuarascáil, i dtaobh an Diamhasla, an 2 Deireadh Fómhair 2014, agus
  • ar an gCúigiú Tuarascáil, ar an Seachtú Tuarascáil, ar an Ochtú Tuarascáil agus ar an Naoú Tuarascáil, i dtaobh an Bunreacht a leasú chun an ceart a thabhairt do shaoránaigh a chónaíonn lasmuigh den Stát vótáil i dtoghcháin Uachtaráin; Athleasú na Dála; Cearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúir agus; Tátail agus Moltaí Deiridh, faoi seach, an 14 Eanáir 2016.

Tá na freagraí go léir ar fáil ar líne ar .

Agus é ag tabhairt freagra ar Thuarascálacha an Choinbhinsiúin, ghlac an Rialtas roimhe seo le sé mholadh maidir le hathrú a dhéanamh ar an mBunreacht: maidir leis an gcomhionannas pósta, an aois vótála a laghdú go dtí 16 bliana d’aois, an tairseach aoise i ndáil le hiarrthóireacht do thoghcháin Uachtaráin a laghdú, an cion is diamhasla a bhaint den Bhunreacht, an tagairt sa Bhunreacht d’oifig an Chinn Comhairle a fheabhsú d’fhonn tuilleadh stádais a bhronnadh uirthi, agus tagairt do Choistí Oireachtais a áireamh sa Bhunreacht.

Rinneadh reifrinn ar dhá cheann de na saincheisteanna sin i mí na Bealtaine 2015, ar an tairseach aoise i ndáil le hiarrthóireacht do thoghcháin Uachtaráin a laghdú agus ar an gcomhionannas pósta. Ritheadh an reifreann ar an gcomhionannas pósta le tromlach 62.1%.

Le tuilleadh faisnéise a fheiceáil ar obair an Choinbhinsiúin, tabhair cuairt le do thoil ar a suíomh gréasáin.