Skip to main content Skip to main menu

I dTaobh an Chathaoirligh

Is iar-Ard-Rúnaí ar an gCoimisiúin Eorpach Photo-of-Catherine-Day-Copy í Catherine Day, post a bhí aici ó 2005 go 2015. Is í an chéad bhean a raibh an post sin aici í. Sular ceapadh í ina hArd-Rúnaí, bhí sí ina hArd-Stiúrthóir um Chomhshaol. D'oibrigh sí i roinn um chaidreamh seachtrach an Choimisiúin Eorpaigh mar leas-Ard-Stiúrthóir, agus í ag tuairisciú do Chris Patten. D'oibrigh sí ar mhéadú AE sa todhchaí sna 1990idí agus bhí sí ar dhuine de na daoine a leag síos an próiseas réamhaontachais i gcomhair thíortha na hEorpa láir agus thoir. D'oibrigh Catherine i gComh-Aireachtaí na gCoimisinéirí Richard Burke, Peter Sutherland agus Leon Brittan agus chuaigh sí isteach sa Choimisiún Eorpach in 1979.

Tá Catherine ina cathaoirleach anois ar Chomhlacht Rialaithe Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus ar Bhord Iontaobhaithe Leabharlann Chester Beatty. Tá sí ar bhord an European Movement Ireland, an Institute of International and European Affairs i mBaile Átha Cliath agus an Irish Times Trust. Bhí sí ina comhairleoir speisialta d’iar-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an tUasal Jean-Claude Juncker, go dtí an 1 Nollaig 2019. Toghadh í chun bheith ina comhalta d’Acadamh Ríoga na hÉireann in 2016. In 2017/2018, ar iarratas ón Aire Sláinte, rinne sí cathaoirleacht ar ghrúpa athbhreithnithe neamhspleách chun scrúdú a dhéanamh ar ról eagraíochtaí saorálacha i seirbhísí sláinte agus seirbhísí sóisialta pearsanta a mhaoinítear go poiblí in Éirinn.Tá B.A aici san eacnamaíocht agus sa pholaitíocht agus M.A. sa trádáil idirnáisiúnta ó COBÁC. Tá dochtúireachtaí oinigh aici ó COBÁC agus Ollscoil Luimnigh.