Skip to main content Skip to main menu

Taighde

Thug Rúnaíocht an Tionóil comhaltacht taighde chun críche i mí na Nollag 2019.  Cuireann an taighde seo aiseolas ar fáil chun feidhmiú an Tionól Saoránach a fheabhsú, agus tuiscint níos doimhne a fháil ar chaighdeán cíortha an Tionóil. Bhronn an fhoireann meastóireachta an conradh ar an Dochtúir Jane Suiter ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá an Dr. Suiter ag obair i gcomhar leis an Ollamh David Farrell ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus an Dr. Simon Niemeyer, University of Canberra ar an taighde seo.

Tá foireann taighde neamhspleách soláthartha ag Rúnaíocht an Tionóil chun anailís a dhéanamh ar aighneachtaí an phobail agus achoimrí agus cur i láthair a chur ar fáil do na baill.  Cuirfidh an taighde seo anailís neodrach agus láidir ar aighneachtaí an phobail ar fáil do bhaill an Tionóil i bhfoirm so-aimsithe.  Foilseofar na haighneachtaí go léir ar an láithreán gréasáin, le heisceachtaí teoranta áirithe, agus dá bhrí sin beidh siad ar fáil do bhaill uile an Tionóil chomh maith leis an bpobal i gcoitinne agus páirtithe leasmhara.  I ndiaidh próiseas soláthar, bhronn an fhoireann meastóireachta an conradh ar an Dr. Pauline Cullen ó Ollscoil Mhá Nuad.